1. Általános rendelkezések

A E-Avertising Kft. (nyilvántartásba vevő bíróság és cégjegyzékszám: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-165854 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci u. 55/A Fszt 45.; adószám: 24699587-1-13; telefon: +3620 669 59 59; e-mail cím: info@e-advertising.hu; képviseli: Kárpáti Tímea ügyvezető) tiszteletben tartja a honlapot látogatók, valamint az interaktív hirdetésekre válaszoló személyek adatvédelemhez való jogát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed az E-Avertising Kft. által gyűjtött adatokra és arra, hogyan használja ezen adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról is tájékoztatja Önt, mi a teendője, ha nem járul hozzá személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez vagy megosztásához (továbbításához) a honlap látogatása vagy a hirdetésekre történő válaszadás során.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor a hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmával és ennek ismeretében adja meg vagy vonja vissza hozzájárulását az adatkezeléshez.

2. Személyes adatok

Az E-Avertising Kft. az Ön személyes adatait (az Ön neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe) kizárólag akkor kezeli, ha Ön azokat önkéntesen rendelkezésre bocsátotta. Adatainak megadása tehát önkéntes. Személyes adatot gyűjthetünk Öntől például (de nem kizárólag) akkor, ha Ön regisztrál, vásárol, részt vesz egy versenyen vagy sorsoláson, kitölt egy kérdőívet, felmérésben vesz részt vagy másképp kapcsolatba kerül velünk. Ha Ön a kért személyes adatokat részünkre megadja, ezzel hozzájárul a megadott adatok kizárólag az Ön azonosítása és statisztikai adatfeldolgozás, az Önnel való kapcsolattartás, akciók és promóciók kivitelezése illetve piackutatás céljából történő kezeléséhez, és a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt továbbításához. Csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célból feltétlenül szükséges személyes adatainak önkéntes megadását, és az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulását kérjük. Személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célhoz szükséges mértékig és időtartamig kezeljük. Az E-Avertising Kft. az adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban említett célból igénybe vett közreműködőknek, a közreműködéshez szükséges mértékben, csak az Európai Gazdasági Térségen belül továbbítja.

Amennyiben Ön rendelkezésünkre bocsát személyes adatot, mi érdeklődhetünk Önnél arról, hogy kíván-e kapni tájékoztatásokat tőlünk a jövőben, így például hírlevelet, e-mailt vagy más tájékoztatást. Ön választása szerint kérheti vagy megtilthatja az ilyen tájékoztatások küldését, illetve bármikor visszavonhatja az ilyen tájékoztatások küldéséhez adott hozzájárulását.

Amennyiben Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatait gyűjtsük és kezeljük, kérjük, ne bocsásson rendelkezésünkre ilyen adatot. Amennyiben már rendelkezésünkre bocsátott személyes adatot és azt kívánja, hogy azokat a továbbiakban ne kezeljük és töröljük nyilvántartásainkból, kérjük, kattintson ide a törlendő e-mail cím megadása érdekében.

Azon túl, hogy rendelkezésére bocsátjuk az Ön által a honlapunkon kért információt vagy szolgáltatást, személyes adatait nem kapcsoljuk össze a szolgáltatás hatékonyságának növelése, illetve a piackutatás céljából gyűjtött adatokkal.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott információt más forrásból szerzett információval összekapcsolhatjuk, beleértve az olyan adatokat, amelyeket más szervezeteknek juttatott (azzal, hogy azok megoszthatók, illetve továbbíthatók), illetve a nyilvános forrásból beszerezhető adatokat. Ezen információk abban segítenek bennünket, hogy tökéletesebben tervezhessük meg honlapunkat, termékeinket és hirdetéseinket. Ezen cél érdekében az Ön által szolgáltatott adatokat közreműködőinknek továbbítjuk, amelyek az adatokat utasításainknak megfelelően kezelik és védik. Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk olyan szolgáltatóknak is, amelyek árukat raktároznak, megrendeléseket teljesítenek vagy tárhely-szolgáltatásokat nyújtanak. Ezekkel a társaságokkal megállapodtunk abban, hogy csak az általunk meghatározott módon használják az adatokat, és védjék azokat.

Amennyiben az E-Avertising Kft. valamely részlegét eladnák vagy megvennék, az átruházott üzleti eszközök között lehetnek a személyes adatok is.

Az E-Avertising Kft. jogosult személyes adatokat nyilvánosságra hozni, amennyiben a nyilvánosságra hozatalt jogszabály írja elő. Személyes adatai megadásával Ön ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait más társaságoknak vagy szervezeteknek csalás elleni védekezés és a hitelkockázat csökkentése céljából továbbítsuk.

Amennyiben az Ön személyes adatait a fentiektől eltérő harmadik személlyel osztanánk meg, azt megelőzően kérjük ehhez hozzájárulását és biztosítjuk személyes adatainak a nyilvántartásainkból való törlésének lehetőségét is.

Amennyiben Ön valamely termékünkhöz kapcsolódó negatív tapasztalatról értesített bennünket, akkor Ön azzal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatainak azon körét kezeljük, amely ahhoz szükséges, hogy a termékeinkre vonatkozó reakciók gyűjtésére és rögzítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében felhasználhatjuk a személyes adatát arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel.

3. Kiskorúak védelme

Az E-Avertising Kft. nem kívánja a 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) gyűjteni vagy kezelni. A szükséges helyeken az E-Avertising Kft. kifejezetten felhívja a kiskorúak figyelmét arra, hogy ne bocsássanak rendelkezésre ilyen adatot a honlapon vagy hirdetéseknél. Amennyiben kiskorú rendelkezésre bocsátotta személyes adatait, a szülő vagy más törvényes képviselő bocsásson rendelkezésünkre egy e-mail címet, amennyiben ezen személyes adatok nyilvántartásunkból történő törlését kívánja. Az E-Avertising Kft. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy, az ilyen adatokat törölje a nyilvántartásából, és nem használja azokat semmilyen célra (kivéve, ha jogszabály teszi ezt kötelezővé a gyermekek biztonságának megóvása érdekében).

4. Kapcsolt honlapok

Az E-Avertising Kft. honlapok tartalmazhatnak más honlapokra utaló linket. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól. Ezért kérjük, tanulmányozza át az E-Avertising Kft. honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatvédelmi nyilatkozatait. Az E-Avertising Kft. nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

5. Egyéb, személyhez nem köthető adatok automatikus gyűjtése

Bizonyos esetekben egyéb, meghatározott személlyel nem összefüggésbe hozható adatok gyűjtésére is sor kerülhet. Ilyen adat például az Ön által használt böngésző, vagy az operációs rendszer típusa, annak a honlapnak a domain neve, ahonnan Ön a mi honlapunkra vagy hirdetésünkre kattintott. Ezeket az adatokat a vevőink igényeinek jobb megértése és így szolgáltatásaink és honlapunk hatékonyságának növelése céljából gyűjtjük.

6. A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

Amennyiben Ön megtekinti valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra az Ön számítógépén. Ilyen információ lehet például a "cookie" vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön érdeklődésének és preferenciáinak megfelelően testre szabjuk honlapunkat vagy hirdetésünket. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy az E-Avertising Kft. valamely honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

7. A személyes adatok védelme

Az E-Avertising Kft. biztonságosan kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az E-Avertising Kft. a technika állása szerint elvárható módon védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Amennyiben Ön személyes adatot bocsátott rendelkezésre, azt olyan szervereken tároljuk, amelyet az E-Avertising Kft. megkísérelt megvédeni jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól. Az E-Avertising Kft. nem felel azért, ha hackerek jogellenes eszközök igénybevételével jogosulatlanul hozzáférnek az adatokhoz. Adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jelen honlapra juttatott adatot Magyarországon kívül is lehet tárolni.

8. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön személyes adatot bocsátott rendelkezésre valamely E-Avertising Kft. weblapon vagy interaktív hirdetésen keresztül, és ezen személyes adatok nyilvántartásainkból való törlését kívánja, kérjük, a következő címre írjon levelet: E-Avertising Kft. – info@e-advertising.hu

9. Jogorvoslat

Személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

(i) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

(ii) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését,

(iii) követelheti az adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben úgy véli, az E-Avertising Kft. megsértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, illetve az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény 22. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

Amennyiben bármilyen kérdése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, kérdését a info@e-advertising.hu e-mail címre küldheti el.

E-mail címem megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az E-Avertising Kft. a jövőben hírlevéllel keressen meg. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy az E-Avertising Kft. az így megszerzett személyes adataimat csak a fenti célokból használja fel.

10. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy az E-Advertising Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci u. 55/A Fszt. 45.) által az E-kutyak.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre:

  • felhasználónév
  • vezetéknév
  • keresztnév
  • ország
  • telefonszám
  • e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Jelen nyilatkozat 2013. szeptember 15. napjától hatályos.